ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
106026
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แม่ลาน้อยเข้าศึกษาดูงานด้านGI ผ้าไหมยกดอกลำพูน วันที่  16 มิ.ย. 58
   
  "เพราะมีวันนี้ จึงต้องแบ่งปัน" วันนี้สถาบันผ้าทอมือฯ ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งในฐานะองค์กรที่มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้าGI ดีเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย ส่งผลให้หน่วยงานที่ขึ้นขึ้นทะเบียนและดูแลสนับสนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยเดินทางมาดูงานและขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก เช่นวันนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง แม่ลาน้อย ได้เข้าพบท่านปลัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ GI บ้านห้วยฮ้อม ต.แม่ลาน้อย และช่วงบ่าย ได้มีอบจ.อุทัยธานี เดินทางมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ผ้าทอและการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้า เพื่อพัฒนาผ้าทอของจ.อุทัยธานี เราจะมุ่งมั่นพัฒนาภูมิปัญญานี้ " เพื่อให้เกิดความคงอยู่ สู่การยกระดับ และสร้างความยั่งยืน ต่อไป