ยินดีต้อนรับ    
 

ตามสอบผ้าไหม
รหัสผ้า GI :  
 
 
GI ร้านค้าผ้าไหม
GI ประกาศกรมฯ

 เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:   
รหัสผ่าน:  
ลืมรหัสผ่าน
 
105874
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับคณะจากศูนย์กิจการนานาชาติม.เทคโนโลยีสุรนารีในการดูงานด้านGI วันที่  22 พ.ค. 58
   
  ต้อนรับคณะจากศูนย์กิจการนานาชาติ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ในการเดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนยองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะอัตลักษณ์ด้านผ้าทอที่มีความโดดเด่น มีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับอาเซียน ซึ่งคณะนี้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากหลายประเทศอาเซียน อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียตนาม ลาว กัมพูชา เป็นต้น ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้ จะเป็นผลดีโดยตรงที่จะเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและเอกลักษณ์ ของลำพูน สู่สายตาชาวต่างชาติ และเป็นการแลกเปลี่ยนอารยะธรรมของชนชาติระหว่างประชาคมอาเซียน ร่วมกัน นับเป็นจุดเริ่มต้นอันดีที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างมิตรในประเทศอาเซียน ....?#?ขอขอบคุณ? ทญ.พรระวี ภู่เจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันผ้าทอมือฯ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้